Andersdatter, Maren

I forbrydernes fodspor...

 

Boye Bandens medlemmmer, som blev dømt ved Commisionsdomstolens den 21. August 1855.

 

Maren Andersdatter

 

Maren Andersdatter er født 23. juni 1802 i Staurby, Vejlby Sogn.

Hun var gift med Jacob Eriksen, Vejlby der var sigtet og straffet i samme sag.

Der har været mindst 4 børn i ægteskabet. Datteren Ane Marie Jacobsen og hende mand Niels Andersen Jensen, optræder også blandt de dømte.

 

Første gang Maren bliver afhørt, ligger hun syg i sengen Derfor er retten sat i deres hus.

Maren påstår at hun ikke tidligere har været straffet, men efter godt en måned kommer hun på andre tanker da der bliver fremlagt en straffeattest.

 

Hun blev i sagen sigtet for hæleri.

Maren Andersdatter fik den 21. August 1855 følgende dom: 6 x 5 Dages Fængsel på Vand og Brød .

 

Se klip fra afhøringerne

Kilde:

Kommissionsdomstole, Københavns kriminal- og politiret, nr. 4

Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.

 

Afskrift.

 

Mandagen den 1. maj 1854.

 

Retten blev sat i Jacob Eriksens hus i Vejlbye og sagen der igen foretaget.

 

Jacob Eriksens hustru, Maren Andersdatter var tilstede og sengeliggende men ved fuldkommen bevidsthed og fuldkommen i stand til at afgive forklaring, hvorefter hun på anledning forklarer:

 

Det forholder sig rigtigt, at hendes mand og Niels Madsens kone i Røjle, Ane Andersdatter for flere år siden har klippet en del får på Gamborg Mark, og modtog komparentinden, uagtet hun vidste, hvorledes det var erhvervet halvdelen af ulden, uden at hun ved, hvor meget det udgjorde.

 

Ligeledes er det rigtigt, at de også for længere tid siden har stjålet 5 får på Kauslunde Mark, hvoraf komparentinden, som vidste at de var stjålne, modtog halvdelen, efter de var slagtede i Niels Madsens hus. Derimod kan hun ikke mindes at have modtaget dækketøj eller lign., som hendes mand og Madsens kone skal have stjålet.

 

Det er rigtigt, at hendes mand og Pranger har stjålet et får på Staurby Mark, som de bragte herhjem, og som er fortæret her i huset af dem og komparentinden i forening.

 

Det samme er tilfælde med et får komparentindens svigersøn Niels og Pranger har stjålet i Aalby. Disse tvende har også stjålet 2 bistader, som blev bragt herhjem, og hvoraf honningen da der bryggedes kom i øllet. Komparentinden deltog ikke selv i brygningen men var vidende om, hvad der skete og var delagtig i at nyde øllet.

 

Derimod nægter hun at mindes, at der er bragt stjålne kartofler til huset.

 

Skønt komparentinden således indrømmer at have været vidende om de tyverier, ovennævnte personer har forøvet, og at have modtaget hvad de således har hjembragt, uagtet hun vidste, at det var stjålet, nægter hun dog at have opfordret eller tilskyndet dem til at forøve bemeldte tyverier.

 

Slutteligen tilføjer komparentinden at være 50 år gammel, født i Staurbye. Hun har uafbrudt opholdt sig i Vends herred og nægter at have været straffet.