Hansen, Kristen - Sosmed

I forbrydernes fodspor...

 

Boye Bandens medlemmmer, som blev dømt ved Commisionsdomstolens den 21. August 1855.

 

Kristen Hansen, Sosmed

 

Kristen Hansen er født på Båring Mark i Asperup Sogn den 30. Januar 1821.

Han var søn af Boelsmand Hans Sørensen og Hustru Mette Kirstine.

Ifølge Skudsmålsbogen, som opbevares på Rigsarkivet, gik han i Blanke Skole. Her var han en flittig og dygtig elev.

Se Skudsmålsbogen:

 

I 1843 gifter Christen sig med Kirstine Hansdatter, der er født i 1806.

Hun er enke med 2 små børn og bosiddende i Wedelshave i Asperup sogn.

I 1845 forøges familien med en dreng.

Familien flytter til Båring Mark, hvor de bor indtil Christen og Kirstine bliver fængslet.

Hos dem bor Christens mor på aftægt.

 

Der er nogen usikkerhed om, hvorfor Christen kaldes for Sosmed.

En teori er, at Christen udover at erhverve sig som fisker, også har klippet haler på smågrise, kastreret grise m.m.

 

Parrets hjem ved Bårring Vig blev hjemsted for Boye Banden. Her samledes de stjålne effekter. En del af tyvekosterne blev, fra den nærliggende strand, sejlet til Jylland, hvor de blev solgt.

 

Som en af hovedmændene i Boye Banden, blev han sigtet for Mord, Deelagtighed i Forfærdigelse og Udgivelse af falske Penge samt Tyveri.

Kristen Hansen fik den 21. August 1855 følgende dom: ”Han skal have sit liv forbrudt og lægges på Stejle og Hjul”.

Dommen blev anket til Højesteret, som den 29. Maj 1856 stadfæstede dommen, men et flertal af de tilforordnede fik omstødt dødsdommen til livsvarigt Tugthus.

Begrundelsen var, at Kristen Hansen kun havde lokket den myrdede Niels Hansen ud af Broendehuset.

Han fik tildelt en tillægsstraf på Kagstryning.

 

Kagstrygningen blev foretaget den 16. August 1856 på retterstedet ved Balslev, umiddelbart efter henrettelsen af Boye.

Kristen Hansen Sosmed kom til Horsens Tugthus, hvor han afsonede sin straf som fange nr. 43.

 

Se hans beklædning ved ankomsten til Horsens Tugthus og Stambogen:

 

Christen Hansen bliver løsladt efter Kgl. Resolution af 15. marts 1878, og afgår fra Horsens 9. april 1878.

Hans nye opholdssted bliver Kansas hvor hans steddatter Ane Jensine Nielsen bor med sin familie.

 

Udtræk fra DDD Udvandrerdatabasen:

 

Navn: Hansen, Christen Stilling: Arbejdsmand

Alder: 57 Bestemmelsessted: Council Grove, Kansas

Kontrakt nr.: 80700 Forevisningsdato: 4/20/1878

Sidste oph.sogn: Horsens Sidste oph. amt: Århus

Sidste oph.sted: Horsens Bestemmelses land: USA

Bestemmelses by: Council Grove Bestemmelses stat: Kansas