Jensen, Jørgen

I forbrydernes fodspor...

 

Boye Bandens medlemmmer, som blev dømt ved Commisionsdomstolens den 21. August 1855.

 

Jørgen Jensen

 

Jørgen Jensen, Bubell er født 17. december 1813 i Bubel, Indslev Sogn.

Han har tilnavnet efter fødestedet.

Hans seneste opholdssted var Assens, hvor han var daglejer og arbejdsmand.

Han var gift og havde 2 børn.

Sigtelsen lyder på Tyveri.

 

Se hvad der skete med den stjålne and:

 

Kilde:

Kommissionsdomstole, Københavns kriminal- og politiret, nr. 4

Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.

 

Se de medsendte dokumenter fra Byfogeden i Assens og Stambogen fra Horsens.

 

Afskrift.

 

Fredagen den 7. juli 1854.

 

Derefter fremstilledes Jørgen Jensen, der dags formiddag var bragt til stede næst at bemærke, at han efter sit fødested kaldes Bubell og efter at være foreholdt arrestanterne Jens Christensens og Tønnesens forklaringer betræffende det hos degneenken Rasmussen i Saltofte forøvede tyveri indrømmer han at have deltaget i dette. Det blev udført om natten, således at Tønnesen, medens anholdte og Jens Christensen stod udenfor og passede på, steg ind ad et vindue. Han fortalte senere, at et fruentimmer, medens han var inde i huset, var vågnet og havde spurgt, hvem det var.

 

Anholdte ved ikke med bestemthed, hvad der blev stjålet, men kun at han selv fik et brød. Han forelæstes Rasmus (Larsen) Jensens på Rasmussens enkes vegne afgivne forklaring, mod hvilken han intet fandt at erindre og navnlig ikke imod værdiansættelsen.

 

Endvidere indrømmer han, at der, da de ved samme lejlighed passede Kaals Mølle, i den derværende dam blev ihjelslået en and, hvilken blev medtaget, og som anholdte fik, men han forsikrer, at han kastede den bort, da han ikke turde lade sin kone se den. Mod den på bemeldte and ansatte værdi har han intet at erindre.

 

Jørgen Jensen fik den 21. August 1855 følgende dom: 6 års Tugthus.

 

Jørgen Jensen Bubell, var frem til 3. December 1855 anbragt i Assens Arrest.

Herefter blev han overført til afsoning i Horsens Tugthus.