Ploug, Peder Hansen

I forbrydernes fodspor...

 

Boye Bandens medlemmmer, som blev dømt ved Commisionsdomstolens den 21. August 1855.

 

Peder Hansen Ploug

 

Peder Hansen er født 10-3-1816 i Hillerslev Sogn.

Han er søn af Hans Andersen Plow og Kristine Jensen.

Ved anholdelsen var han gift og havde 2 børn.

Efter at have været med på mange tyvetogter, bliver han anholdt og sigtet for Tyveri.

 

Peder Hansen fik den 21. August 1855 følgende dom: 12 års Tugthus.

 

Se klip fra afhøringerne og Stambogen Horsens Tugthus:

 

Kilde:

Kommissionsdomstole, Københavns kriminal- og politiret, nr. 4

Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.

 

Afskrift.

 

Tirsdagen den 30. maj 1854.

 

Derefter fremstilledes Peder Hansen Ploug, der i går aftes var bragt her til stede og næst at bemærke, at han er 38 år gammel, og at han såvidt han mindes i året 1839, da han stod i militærtjeneste ved fynske dragoner for tyveri er straffet med 150 rottingslag og efter at være foreholdt de under sagen afgivne forklaringer ham betræffende, nægter han disses rigtighed, og forsikrer han efter den ham overgåede straffedom ikke at have gjort sig skyldig i nogetsomhelst ulovligt. Den under nr. 139 i bevaring tagne dyne erklærer han at have modtaget af sin fader.

 

Onsdagen den 31. maj 1854.

 

Derefter fremstilledes arrestanten Ploug. Han formanedes påny til sandhed men vedblev sin påstand at være uskyldig i de ham påsigtede tyverier, hvilken påstand han vedblev, uagtet arrestanterne Tønnesen, Zacharias Andersen og Jens Christensen, der fremstod, hver for sig sagde ham deres forklaring ham betræffende under øjne.

 

Fredagen den 9. juni 1854.

 

Sagen blev igen foretaget og arrestant Ploug fremstillet. Næst i et og alt at ratihabere sin i formiddag afgivne forklaring tilføjer arrestanten, at han senere har erindret, at det forholder sig rigtigt, at han i forening med Zacharias Andersen og såvidt han mindes Peder Nielsen i Jordløse for 2 á 3 år siden har stjålet et anker brændevin i en by ved navn Alsted hos en mand, der såvidt han ved hedder Rasmus Dønd. Det skete sent på aftenen, uden at arrestanten ved, om folkene var i seng eller ej, og udførtes tyveriet på den måde, at Zacharias, medens de 2 andre stod udenfor og passede på, steg ind ad et vindue, hvorfra han rakte ankeret ud til nærværende arrestant og Peder Nielsen.

 

Endvidere har han i forening med bemeldte Zacharias for hen ved et par år siden stjålet 2 fjerdinger smør. Dette skete hos en gårdmand, der såvidt han ved bor på Vesterhæsinge Mark.

 

Det udførtes sildigt om aftenen og skete ved, at Zacharias rakte ind ad et vindue uden at stige ind ad det og udtog fjerdingerne, med hvilke de gik lige her til byen, hvor de solgte dem til en købmand, hvis navn arrestanten dog ikke ved.

 

Oplæst og ratihaberet.

 

Endvidere tilføjer arrestanten, at han for 3 á 4 år siden i forening med de tidligere nævnte Hans Steensen og Rasmus Steensen har forøvet tyveri hos en gårdmand Rasmus Christensen i Kjøn-Højerup. Det skete sildigt på aftenen og udførtes derved, at de gennembrød en væg eller muligen steg ind ad et vindue, og gik nærværende arrestant og Hans Steensen ind, medens Rasmus Steensen stod udenfor og passede på. De tilvendte sig her tvende hovedpuder, en del klædningsstykker og en del garn. Heraf fik nærværende arrestant pudevåret, som han dog har solgt, uden at han erindrer til hvem, samt en frakke og en kasket hvilke dele han har opslidt.

 

Løverdagen den 10. juni 1854.

 

Sagen blev igen foretaget.

 

For retten fremstilledes arrestanten Ploug. Han forklarer nu yderligere:

 

For omtrent et par år siden havde han aftalt med Hans Steensen og tidligere nævnte Lars Eliassen samt såvidt han mindes arrestanten Zacharias Andersen, at de skulle forøve tyveri. De gik i denne anledning også til byen Flemminge, men da nærværende arrestant så, at tyveriet skulle udføres hos en mand, hvis kones søster bor i umiddelbar nærhed af arrestanten, erklærede han, at han ikke ville deltage i tyveriet. Han blev dog imidlertid til stede og stod Hans Steensen, medens Lars Eliassen og såvidt han mindes Zacharias steg ind ad et vindue og tilvendte sig en del klædningsstykker, et par messinglysestager og nogle få skillinger. Disse sidste fik nærværende arrestant, stagerne fik Lars Eliassen, ligesom klædningsstykkerne deltes mellem ham og de to andre. Tyveriet udførtes om natten, og hed den bestjålne Rasmus Jensen.

 

Endvidere er det arrestanten bekendt, at bemeldte Lars Eliassen og Hans Steensen har forøvet et tyveri hos en mand, hvis fornavn er Mads, og som bor i Kjelbekhus. De stjal tvende dynevår nemlig et uldent og et linned. Det første fik Hans og det sidste Lars, og har nærværende arrestant set Hans i besiddelse af det han erholdt.