Rasmussen, Rasmus Christian

I forbrydernes fodspor...

 

Boye Bandens medlemmmer, som blev dømt ved Commisionsdomstolens den 21. August 1855.

 

Rasmus Christian Rasmussen

 

Rasmus Christian Rasmussen blev født 7. december 1823 i Skomagerhuset, Rørup Sogn, Vends Herred, søn af Ane Larsdatter og den udlagte barnefader Rasmus Laursen på Ormehøj.

Han døde 20. juli 1889 i Rørup Sogn, Vends Herred.

Han mødte (1) Anne Marie Cathrine Pedersdatter, datter af Peder Madsen og Ingeborg Madsdatter. Hun blev født 8. november 1818 i Sandager Sogn, Baag Herred, og døde 22. juni 1894 i Salbrovad, Barløse Sogn, Baag Herred.

Han giftede sig med (2) Maren Kirstine Olesdatter 5. december 1853 i Vissenbjerg kirke, Vissenbjerg Sogn, Odense Herred. Hun blev født 6. september 1828 i Bred, Vissenbjerg Sogn, Odense Herred, og døde 27. marts 1900 i Grønnemosehuse, Rørup Sogn, Vends Herred.

 

Rasmus Christian Rasmussen var medlem af Boye Banden, og måtte ligesom andre medlemmer modtage dom i 1855. Rasmus var nok et oplagt emne som bandemedlem, idet han på dette tidspunkt allerede havde flere domme bag sig. På trods den lange dom i 1855 holdt han sig ikke på dydens smalle vej - i 1871 blev han dømt for tyveri, og måske var han også skyld i, at hustruen på dette tidspunkt blev dømt for hæleri.

 

Rasmus Christian Rasmussen har bl.a. følgende domme;

1) Før 1855, dømt som Tyv, 2 dages fængsel på Vand og Brød

2) Før 1855, dømt for Løsgængeri, 10 mdr. fængsel

3) 21. august 1855 , dømt for Indbrudstyveri, 10 aars fængsel som afsones i Horsens Tugthus.

4) Mellem 1865 og 1871, dømt for Tyveri, fængsel på Vand og Brød i 6x5 dage.

5) 15. april 1871, dømt for Tyveri, 18 maaneders Forbedringsarbejde. Stadfæstet ved Overretsdom af 9. juni 1871.

 

Barn af Rasmus Rasmussen og Anne Pedersdatter er:

Mads Rasmussen, født 14. september 1844 i Sandager Sogn, Baag Herred.

 

Barn af Rasmus Rasmussen og Maren Olesdatter er:

Lars Christen Rasmussen, født 20. februar 1852 i Rørup Sogn, Vends Herred.

 

Se Stambogen Horsens Tugthus: