Stenersen, Hans Pedersen

I forbrydernes fodspor...

 

Boye Bandens medlemmmer, som blev dømt ved Commisionsdomstolens den 21. August 1855.

 

Hans Pedersen Stenersen.

 

Hans Pedersen Stenersen er født 3. juli 1815 i Kærum Sogn.

Han blev gift med Ane Kirstine Andersdatter i Søby Kirke den 14. Marts 1835. Parret fik 3 børn.

Hun blev sigtet og straffet i samme sag.

Han blev sigtet for Tyveri.

 

Hans Pedersen Stenersen fik den 21. August 1855 følgende dom: 16 års Tugthus.

Hans Pedersen dør den 7. November 1866 i Horsens Tugthus

 

Se klip fra afhøringerne og Stambogen Horsens Tugthus:

 

Kilde:

Kommissionsdomstole, Københavns kriminal- og politiret, nr. 4

Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.

 

Afskrift.

 

Tirsdagen de 13. juni 1854.

 

Sagen blev igen foretaget.

 

For retten fremstilledes arrestanten Hans Steensen, der formanet til sandhed afgiver følgende forklaring. Det foreholder sig rigtigt, at han i forening med arrestanterne Lars Tønnesen, Zacharias Andersen og Ploug samt Peder Nielsen har forøvet tyveri i Fjellebroe. Han forelæstes i den anledning arrestant Tønnesen forklaring, mod hvilken han intet fandt et erindre, navnlig med hensyn til tiden da dette udførtes, samt at han i forening med Tønnesen steg ind ad et vindue. Dog tror han ikke, at de fik så meget fedt som af Tønnesen opgivet.

 

Endvidere har han i forening med arrestant Tønnesen forøvet tyveri hos en gårdmand Hans Hansen i Karup, og fandt han intet imod Tønnesen i så henseende afgivne forklaring, som blev ham forelæst at erindre.

 

Det samme er også tyveriet hos en gårdmand i … , i hvilket han ligeledes vedgår at have deltaget. Også her har han med Tønnesen deltaget i det af denne omforklarede tyveri hos en gårdmand i Aggerup. Han finder intet ved Tønnesens forklaring at erindre, idet han dog bemærker, at de ved denne lejlighed ikke skaffede sig adgang gennem døren men gennem et vindue.

 

Fremdeles har han deltaget med den ofte nævnte Lars Eliassen og arrestant Zacharias Andersen i tyveri hos en mand i Skjelbek, hvis navn han dog ikke ved. Dette udførtes om natten på en tid, da folk var i seng, og steg Eliassen der igennem et vindue, medens nærværende arrestant og Zacharias stod udenfor og passede på. De tilvendte sig 2 dynevår, af hvilke Eliassen fik det ene og nærværende arrestant det andet. Dette sidste har han for nylig, da han hørte at Zacharias var bleven arresteret skjult i en roevogn, hvor han vil kunne påvise det.

 

I forening med arrestanten Søren Frederiksen har han stjålet 6 eller 7 ænder i et købmand Walther her i byen tilhørende andehus ved Lundager og skaffede sig adgang, idet Søren med ham frabrød en hængelås.

 

I forening med arrestant Tønnesen har han forøvet tyveri på Brahesborg, hvor Lars Tønnesen om natten, på en tid da folk var i seng, medens arrestanten stod udenfor og passede på, steg ind ad et vindue til madstuen og tilvendte sig her 2 fjerdinger smør, som de delte.

 

Med arrestanterne Tønnesen og Zacharias Andersen har han deltaget i tyveri i Vellinge. Det udførtes om natten, medens folk var i seng, og steg Tønnesen ind ad et vindue, medens de 2 andre stod udenfor og passede på. De tilvendte sig her ikkun nogle fødevarer navnlig kød og ænder.

 

I forening med arrestanterne Ploug og Rasmus Steensen har han forøvet tyveri hos gårdmand Rasmus Christensen i Kjøng-Højerup. De nedbrød her en væg, gennem hvilken Ploug og nærværende arrestant gik ind, og tilvendte de sig her de af Ploug i så henseende anførte genstande, af hvilke nærværende arrestant ikkun fik en del nøglegarn, der senere er brugt.

 

Fremdeles har han deltaget i det omhandlede tyveri hos Rasmus Jensen i Flemminge, og finder intetsomhelst at erindre mod arrestanten Plougs i så henseende afgivne forklaring, idet han navnlig indrømmer, at tyveriet forøvedes om natten, og at han stod udenfor, medens Eliassen og Zacharias steg ind. Nærværende arrestant fik ikkun en vest af de stjålne genstande.

 

Fremdeles vedgår arrestanten, at det forholder sig rigtigt, at han, Rasmus Steensen og den såkaldte Klodsmager (Hans Hansen) en aften for et par år siden indfandt sig på Lars Tønnesens bolig. Denne selv var ikke til stede men derimod hans kone, og medens Rasmus Steensens blev der til stede, gik nærværende arrestant og Klodsmageren ud og stjal et får på marken, hvilket de bragte hen til Tønnesens kone, hvor de slagtede det samt fortærede det, efter at Tønnesens kone havde stegt det. Han nægter derimod, at de ved denne lejlighed egenmægtigen tilvendte sig noget Tønnesen tilhørende, eller at de brugte trusler mod konen, og navnligen nægter han, at Klodsmageren truede hende med en kniv.