Rygter

I forbrydernes fodspor...

 

Rygter om Niels Hansen.

 

Der har sikkert været mange rygter i omløb om den velhavende fæstemand i Broendehus.

 

Under retsagen dukker der nogle af disse rygter op under afhøringerne:

 

Kilde:

Kommissionsdomstole, Københavns kriminal- og politiret, nr. 4

 

Side 40:

Påny fremstilledes Sosmeds hustru, Kirstine Hansdatter, der nu tilføjer sin tidligere forklaring at hendes mand (Kristen Hansen- Sosmed), da han efter at Broendehusmanden var myrdet, var kommen i seng ytrede, at de ventede at få nogle hundrede rgdl., men at de ikke var kommen ind, da de havde fundet porten lukket.

 

Side 41:

Han (Boye) sagde tillige (Kristen Hansen- Sosmed), at de ikke kunne komme ind i huset, hvor han bestemt vidste, at der var mange penge, men arrestanten mindes ikke, at han sagde, hvor pengene var, eller hvorfor de ikke kunne komme ind, førend de havde fået manden ud, og navnligen ikke om han talte om, at denne var forsynet med gevær.

 

Side 43:

Arrestanten (Kristen Hansen-Sosmed) mindes ikke, at Boye har omtalt, hvor pengene skulle ligge, men derimod at han sagde, at der var 200 á 300 rgdl. At han talte om, at manden skulle have gevær hos sig, husker arrestanten ikke.

 

Side 53:

Søndag den 26. marts 1854.

Allerede medens han (Boye) og arrestanterne Pranger og Sosmed sad arresterede i Middelfart arrest var der tale om, at bemeldte husmand var i besiddelse af penge, og så vidt han mindes omtalte også en der hensiddende arrestant nemlig Mørck, at pengene skulle ligge i et skab, der hængte i sengen.

Se tegningen over Middelfart arrest (Kopi: Hans Jensen)

 

Side 55:

(Boye under forhør) Hvor mange penge manden skulle have, vidste de ikke men antog dog, at det beløb sig til nogle hundrede daler.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Af det gennemgåede materiale kan det ses af Broendehus har været "depot" for postforsendelse til og fra Balslev.

 

Middelfart Byfoged Politiprotokol 1844-1855

fol. 410a

Der næst fremstod Postfører Severin (postfører Jens Severin Johansen, fragtkører på postvognen Middelfart Assens) heraf Byen der efter at være advaret om at sige Sandhed deponerede at han somjævnlig passerer afdøde Niels Hansens Huus hvor han aflægger Posttaske til Balslev.

 

Tilbage til Forsiden